Studio Sztuki Bogusława Słupczyńskiego ogłasza nabór na zajęcia teatralne prowadzone przez Szymona Pilcha, dla dzieci w wieku 9 – 12 lat.

 


POCZĄTEK – 1 marca 2018.

Cykl zajęć trwać będzie trzy miesiące i zakończy się publiczną prezentacją.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu i są odpłatne.
Szczegóły programu zajęć niebawem.
Poniżej sylwetka prowadzącego instruktora :

Szymon Pilch – rocznik 1985, aktor Cieszyńskiego Studia Teatr

alnego (2000 – 2016), w którym zagrał m.in. w spektaklach „Droga Żywiecka”, „Wschodzenie”, „Kavkaskij Priviet”, „Bolko Kantor”, „Historia Konia”(monodram). W Teatrze Gry i Ludzie w Katowicach zagrał w spektaklu ulicznym „Ballada o Janie Wnęku”, „Kuglarze” i licznych akcjach teatralnych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Dom z Jaśkowic stworzył i zrealizował spektakl „Wschód spotyka Wschód” oraz „Dialog dwóch” – obecnie trwają pracę nad kolejnym spektaklem „Ptaki”. Prowadził zajęcia teatralne w Skoczowie i Brennej. W 2016 r. wyreżyserował spektakl „Strzygoń i kościół” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Można Inaczej” z Ustronia. Był także inicjatorem powstania w listopadzie 2016 roku pierwszego plenerowego spektaklu w Brennej – „ Aż stanie się światłość”. Jest reżyserem spektaklu dla dzieci „Podróż do wnętrza komina”. Animator działań z dziećmi i młodzieżą.