Studio Sztuki – to nowa na rynku firma realizująca widowiska teatralne na zamówienie – w plenerze i we wnętrzach. Sama firma jest nowa, ale jej zespół posiada długoletnie doświadczenie i znaczące osiągnięcia jego twórcy.
Oferta Studia skierowana jest do samorządów lokalnych, instytucji kultury i biznesu, ludzi w każdym wieku ceniących własny rozwój. 

Działalność Studia można podzielić na trzy kierunki:

  1. Realizacja widowisk
  2. Edukacja i rozwój
  3. Prezentacja gotowych spektakli, recitali i koncertów

Założycielem i szefem firmy jest Bogusław Słupczyński – scenarzysta, aktor i reżyser wraz z zespołem doświadczonych współpracowników. Studio Sztuki jest firmą artystyczną łączącą elementy biznesu ze Sztuką. Dlatego świadczone przez nas usługi są autorskie i twórcze. Jesteśmy partnerami w realizacji zamierzonych celów zleceniodawcy.

 

Firma otrzymała wsparcie w ramach projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce”  realizowanego przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  VII Regionalny rynek pracy,  Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności  gospodarczej Poddziałanie 7.3 .3 Promocja samozatrudnienia. Firma otrzymała dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na otwarcie i rozwój działalności  artystycznej i edukacyjnej.