Nawiązujemy współpracę z firmami, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i wszystkimi innymi instytucjami i podmiotami, które w planach mają organizację warsztatów czy to dla swojego personelu czy dla osób z zewnątrz (dom kultury). Warsztaty prowadzone są przez uznanego aktora i reżysera teatralnego, posiadającego olbrzymie doświadczenie z pracą warsztatową z osobami dorosłymi i młodzieżą – Bogusława Słupczyńskiego.

Warsztaty, praca teatralna ze swoją swoistą dyscypliną, możliwościami artystycznej ekspresji, z możliwością przełamywania swoich ograniczeń, stwarza ogromne możliwości rozwoju – otwiera i uruchamia człowieka na publiczne funkcjonowanie w świecie, na wyrażanie siebie. Daje mu narzędzia do przekonującego komunikowania się. Jednak warsztaty nie muszą opierać się na pracy całkowicie teatralnej, lecz na pewnych jej częściach. Zgodnie z życzeniem zleceniodawcy mogą sprowadzać się na przykład jedynie do techniki mowy – artykulacji i emisji, czy też do pracy nad organicznością ruchu.

W zakładce „Realizacje/Dokonania edukacyjne” przedstawione są nasze przykładowe dokonania w tej działalności.

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu telefonicznie lub drogą mailową. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.