Studio prowadzi zajęcia aktorskie stacjonarnie w Cieszynie dla dorosłych i dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Cykl zajęć, zakończony prezentacją trwa 3-4 miesiące. Podczas naboru nie ma weryfikacji chętnych. Przed rozpoczęciem pracy odbywa się spotkanie informacyjne i organizacyjne.


Edukacja teatralna dla dorosłych

„Zrób coś ze sobą!”, czyli…

Praca teatralna ze swoją swoistą dyscypliną, możliwościami artystycznej ekspresji, z możliwością przełamywania swoich ograniczeń, stwarza ogromne możliwości rozwoju – otwiera i uruchamia człowieka na publiczne funkcjonowanie w świecie, na wyrażanie siebie. Daje mu narzędzia do przekonującego komunikowania się.  To właśnie w teatrze, bardziej niż np. w synchronicznych układach „tanecznych”, w ćwiczeniu na siłowni, człowiek – aktor jest tak bardzo podmiotowy i jednostkowy. Często tylko w teatrze potrafi znaleźć przestrzeń właściwą sobie. Teatr staje się jego twórczą wizytówką, tak jak dla innych bywa nią na przykład sport, rozmowy przy piwie, „rozważania” przy grillu, czy „narkotyczne” przebywanie u fryzjera lub kosmetyczki. Umiejętność posługiwania się głosem, prawidłowa artykulacja, swoboda wypowiedzi, prowadzenie (kontrola) emocji, przekazu myśli i argumentacji, organiczność ruchu, rozbudowana i pobudzona wyobraźnia, umiejętność improwizacji i odnajdywania się w sytuacjach publicznych, radzenie sobie ze stresem i tremą, to dodatkowe korzyści płynące z teatralnej pracy. Nikt nie musi być aktorem, ale każdy może być twórcą.

Informacja o spotkaniu organizacyjnym przy tworzeniu nowej grupy znajdować się będzie na Stronie Głównej. Możemy także udzielić Państwu informacji telefonicznie lub drogą mailową. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

Edukacja teatralna dla dzieci

Prowadzenie: Szymon Pilch

Teatr ze swoją dyscypliną, logiką, ale i poczuciem abstrakcji, z zasadami zespołowości, sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka.
Uczestnictwo w zespole teatralnym stanowi o nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami i rozumieniu zasad współżycia społecznego – odpowiedzialności, empatii i poczucia równości. Dyscyplina sceniczna wymaga nie tylko nauczenia się , zapamiętania tekstu, sytuacji, kolejności scen, ale także powtarzalności przygotowanego wystąpienia.  Droga do teatralnego efektu jest czasami uciążliwa i czasochłonna, ale nic nie zastąpi szczególnego rodzaju satysfakcji po jej przebyciu i prezentacji przed publicznością, która nagradza brawami i uznaniem.

To właśnie w teatrze, bardziej niż w synchronicznych układach tanecznych, młody aktor jest podmiotowy i jednostkowy.
Często tylko w teatrze potrafi znaleźć przestrzeń właściwą tylko sobie. Teatr staje się jego ludzką, twórczą wizytówką, tak jak dla innych bywa nią na przykład sport. Bardzo ważnym elementem teatralnej edukacji jest także kształcenie estetyczne. Dzięki niej dziecko, najogólniej mówiąc, rozpoznaje zjawisko piękna, kryteria jego powstawania.

Umiejętność posługiwania się głosem, prawidłowa artykulacja, swoboda wypowiedzi, organiczność ruchu, rozbudowana i pobudzona wyobraźnia, umiejętność odnajdywania się w sytuacjach publicznych, radzenie sobie ze stresem i tremą, to dodatkowe korzyści jakie płynną z teatralnej pracy.

Istotne jest wsparcie i współpraca rodziców i opiekunów, którzy motywują dzieci i organizacyjnie uczestniczą w zajęciach. Zajęcia takie nie przygotowują przyszłych artystów teatru, ale po prostu wychowują i edukują młodego człowieka poprzez sztukę. 

Praktycznym, teatralnym celem pracy jest stworzenie w cyklu 3 – miesięcznym dziecięcego spektaklu teatralnego i oczywiście jego publiczna prezentacja.

Grupa teatralna może liczyć do 12 osób.
Wiek : 8 – 13 lat.

Informacja o spotkaniu organizacyjnym przy tworzeniu nowej grupy znajdować się będzie na Stronie Głównej. Możemy także udzielić Państwu informacji telefonicznie lub drogą mailową. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.