Widowiska

W naszej pracy bardzo szczegółowo rozpoznajemy kontekst miejsca (miejscowości), w którym i dla którego ma być zrealizowane przedsięwzięcie. Staramy się dotrzeć do lokalnych twórców i animatorów kultury prowadzących np. amatorskie zespoły artystyczne, by później zaprosić ich do współpracy. Poszukujemy miejsc, plenerów, które sprzyjałyby widowisku. Samo widowisko staramy się budować prostymi środkami, które zapewniają jednak silny artystyczny wyraz i są efektowne. Badamy materiały, pozyskujemy wiedzę, która posłuży potem do konstrukcji przekonującego scenariusza, a potem spektaklu. Chcemy mieć poczucie, że „to” właśnie mieszkańcy „mieli na myśli”, że trafiamy mocno w ich emocje i pozwalamy utożsamić się im z przedstawioną historią. Podobnie rzecz się ma przy tworzeniu widowisk na zamówienie prywatnego przedsiębiorstwa. Poważnie traktujemy adresata.

 

Edukacja i rozwój

Naszym celem jest uświadomienie i uruchomienie potencjału twórczego w człowieku. Bez względu na wiek. Pracujemy w grupach :

Edukacja teatralna dla dorosłych

„Zrób coś ze sobą!”, czyli…

To właśnie w teatrze, bardziej niż np. w synchronicznych układach „tanecznych”, w ćwiczeniu na siłowni, człowiek – aktor jest tak bardzo podmiotowy i jednostkowy. Często tylko w teatrze potrafi znaleźć przestrzeń właściwą sobie. Teatr staje się jego twórczą wizytówką, tak jak dla innych bywa nią na przykład sport, rozmowy przy piwie, „rozważania” przy grillu, czy „narkotyczne” przebywanie u fryzjera lub kosmetyczki. Umiejętność posługiwania się głosem, prawidłowa artykulacja, swoboda wypowiedzi, prowadzenie (kontrola) emocji, przekazu myśli i argumentacji, organiczność ruchu, rozbudowana i pobudzona wyobraźnia, umiejętność improwizacji i odnajdywania się w sytuacjach publicznych, radzenie sobie ze stresem i tremą, to dodatkowe korzyści płynące z teatralnej pracy.
Nikt nie musi być aktorem, ale każdy może być twórcą.

Spotkanie organizacyjne w podanym osobno ogłoszeniu.

Teatr dla dzieci
Prowadzenie: Szymon Pilch

Teatr ze swoją dyscypliną, logiką, ale i poczuciem abstrakcji, z zasadami zespołowości, sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka.
Uczestnictwo w zespole teatralnym stanowi o nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami i rozumieniu zasad współżycia społecznego – odpowiedzialności, empatii i poczucia równości. Dyscyplina sceniczna wymaga nie tylko nauczenia się , zapamiętania tekstu, sytuacji, kolejności scen, ale także powtarzalności przygotowanego wystąpienia.
Droga do teatralnego efektu jest czasami uciążliwa i czasochłonna, ale nic nie zastąpi szczególnego rodzaju satysfakcji po jej przebyciu i prezentacji przed publicznością, która nagradza brawami i uznaniem.

To właśnie w teatrze, bardziej niż w synchronicznych układach tanecznych, młody aktor jest podmiotowy i jednostkowy.
Często tylko w teatrze potrafi znaleźć przestrzeń właściwą tylko sobie. Teatr staje się jego ludzką, twórczą wizytówką, tak jak dla innych bywa nią na przykład sport.

Bardzo ważnym elementem teatralnej edukacji jest także kształcenie estetyczne. Dzięki niej dziecko, najogólniej mówiąc, rozpoznaje zjawisko piękna, kryteria jego powstawania. Umiejętność posługiwania się głosem, prawidłowa artykulacja, swoboda wypowiedzi, organiczność ruchu, rozbudowana i pobudzona wyobraźnia, umiejętność odnajdywania się w sytuacjach publicznych, radzenie sobie ze stresem i tremą, to dodatkowe korzyści jakie płynną z teatralnej pracy.

Istotne jest wsparcie i współpraca rodziców i opiekunów, którzy motywują dzieci i organizacyjnie uczestniczą w zajęciach. 

Zajęcia takie nie przygotowują przyszłych artystów teatru, ale po prostu wychowują i edukują młodego człowieka poprzez sztukę.

Praktycznym, teatralnym celem pracy jest stworzenie w cyklu 3 – miesięcznym dziecięcego spektaklu teatralnego i oczywiście jego publiczna prezentacja.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE w podanym osobno ogłoszeniu

Grupa teatralna może liczyć do 12 osób.
Wiek : 8 – 13 lat.