Poniżej przedstawiamy Państwu widowiska zrealizowane przez zespół Studia Sztuki.


Ballada Gorlicka

Widowisko muzyczne zostało poświęcone żołnierzom poległym podczas bitwy gorlickiej i na wszystkich fron­tach I wojny światowej oraz ówczesnej tragedii ludności Gorlic. Zawierało w sobie poezję, muzykę, taniec i teatr. Wykorzystano w nim wspomnienia płk Franciszka Latynika dc-y 100 Pułku Ziemi Cieszyńskiej, którym dowodził w czasie przełamania frontu na wzgórzu Pustki koło Gorlic oraz księdza Bronisława Świeykowskiego, a także poezję Edwarda Słońskiego – żołnierza, patrioty, ale i poety. Autorem sce­nariusza i reżyserem jest Bogusław Słupczyński. Ballada Gorlicka odbyła się w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia NMP w Gorlicach 1 maja 2015 roku.

Lokalna relacja – http://www.rtvg.pl/pl/214/11515/ballada-gorlicka.html

 

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się w zakładce „Galeria”.


Dux Poloniae Baptizatur

Widowisko plenerowe według scenariusza i w reżyserii Bogusława Słupczyńskiego. Związane jest z obchodzonym w tym roku 1050-leciem Chrztu Polski. Odbyło się na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie 23 września 2016 roku. Aktorzy teatru tańca w sposób symboliczny i syntetyczny zarazem pokazują przejście naszych przodków z pogaństwa do chrześcijaństwa, do nowego świata wiary, ale i ładu prawnego, do cywilizacji, która wydaje się dzisiaj tak oczywista.

Lokalna relacja – http://telewizja.ox.pl/wideo,34993,dux-poloniae-baptizatur-.html

 

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się w zakładce „Galeria”.


Buki

Projekt ten koncentrował się na przeprowadzeniu warsztatów artystycznych dla młodzieży, których efektem było wykonanie w przestrzeni dawnej stanicy harcerskiej w Górkach Wielkich pełnowymiarowego spektaklu „BUKI” powstałego na motywach dzieła Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Motywem łączącym i determinującym całe przedsięwzięcie była przestrzeń stanicy, którą w pełni wykorzystano w widowisku. Centralny budynek ośrodka w Górkach stał się naturalną scenografią dla poszczególnych jego fragmentów. Widowisko odbyło się 31 sierpnia 2014 roku.

Lokalna relacja – https://www.youtube.com/watch?v=PlxVbtsUYmA

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się w zakładce „Galeria”.